Palume Teil täita järgmine küsimustik. Uuringu tulemusena saadavad hinnangud, kommentaarid ja ettepanekud annavad meile võimaluse planeerida paremini oma tööd ning lahendada võimalikke kitsaskohti rahulolu ja efektiivsuse tõstmiseks.
Ankeedile vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.

Teie arvamus on meile väga oluline!