TÕENDID MÄRKUS HIND
Tervisetõend autojuhilubadele Digitaalne 20.-
Tervisetõend autojuhilubadele Paberkandjal, kutselisele juhile 30.-
Relvaloa tervisetõend Lisandub psühhiaatri otsus 25.-
Tervisetõend tööle (röntgeniga)   20.-
Tervisetõend tööle (ilma röntgenita) Eeldab eelnevalt tehtud röntgenit 5.-
Tervisetõend tööle (toitlustusvaldkond)

Täiendavalt lisanduvad hinnale uuringute tasud

5.-
Kindlustusdokumentide vormistamine, sukeldumiseks tervisetõend   10.-
Kohtutõend   10.-
Lihttõend (õppima asujale, turismifirmale, laagrisse jt)   5.-
Võõrkeelsed tõendid   15.-
VASTUVÕTUD    
Kindlustamata nimistu patsiendi arstivastuvõtt Esmane 25.-
Kindlustamata nimistupatsiendi arstivastuvõtt Korduv 15.-
Nimistusse kandmata patsiendi arstivastuvõtt Esmane 30.-
Nimistusse kandmata patsiendi arstivastuvõtt Korduv 15.-
Perearsti nimistu patsiendi koduvisiit   5.-
Nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit   30.-
Pereõe vastuvõtt (kindlustamata patsient)   15.-
Kindlustamata patsiendi retsepti pikendus   5.-
Kinesioteipimine 1 piirkond  Sisaldab teipi 7.-
Immuniseerimiskavaväliste vaktsiinide vaktsineerimine ja nõustamine Lisandub vaktsiini hind 5.-