TÕENDID 

MÄRKUS 

HIND 

Tervisetõend autojuhilubadele Digitaalne 25.-
  Paberkandjal, kutseline juht 35.-
Relvaloa tervisetõend Lisandub psühhiaatri otsus 30.-
Töövõtu eelne tervisetõend Vormistamine 5.-
Kindlustusdokumentide vormistamine, sukeldumiseks tervisetõend   10.-
Kohtutõend   10.-
Lihttõend (laagrisse, turismifirmale jne.)   5.-
Võõrkeelsed tõendid   20.-

 

VASTUVÕTUD 

   
Kindlustamata nimistu patsiendi arstivastuvõtt Esmane 30.-
  Korduv 20.-
Nimistuvälise patsiendi arsti vastuvõtt Esmane 35.-
  Korduv 20.-
Nimistu patsiendi PA koduvisiit   5.-
Nimistuvälise patsiendi PA koduvisiit   30.-
Pereõe vastuvõtt (kindlustamata patsient)   20.-
Kindlustamata patsiendi retsepti pikendamine   10.-
Kinesioteipimine 1 piirkond 10.-
Immuniseerimiskavaväliste vaktsiinide teostamine ja nõustamine Lisandub vaktsiini hind 5.-