Dr. Marina Kivi

 

E, K, R

T

N

 

 

10.00 - 14.00

8.00 - 12.00

14.00 - 18.00

 

 
Семейная сестра Kristi Remmel

E - R

8.00 - 16.00

 
 

 

 

 
Dr. Kaja Pohla

 

E, K, R

T

N

 

8.30 - 12.30

10.00 - 14.00

14.00 - 18.00

 

 

Семейная сестра Merle Muidik

 

 

E - R

 

 8.00 - 16.00 

 

 Семейная сестра Natalja Druppa

 

E - R

 

8.00 - 16.00

 

 

Dr. Pille Siim

 

E

T

K, N, R

 

10.00 - 14.00

14.00 - 18.00

8.00 - 12.00

 

 

Dr. Pille Siim консультация по телефону

 

 E

T

K, N, R

 

 14.00 - 15.00

13.30 - 14.30

13.00 - 14.00

 

 

Семейная сестра Liis Riis

 

E, N

T

K, R

 

8.00 - 16.00

8.00 - 18.00

8.00 - 15.00

 

 

Dr. Maivi Tull

 

E, K, R

T

N

 

8.30 - 12.30

14.00 - 18.00

10.00 - 14.00

 

 
Семейная сестра Svetlana Viks

E-R

8.00 - 16.00