Kas olete oma Perearstikeskuse asukohaga rahul?
Kas olete rahul perearstikeskuse olmetingimustega (kabinetid. ooteruum)?
Kas pereõe telefoniga kättesaadavus nõustamiseks on piisav?
Kas perearsti telefoniga kättesaadavus on piisav?
Kas olete jäänud rahule pereõe vastuvõtuga?
Kas olete rahul arsti vastuvõtul pakutava informatsiooni ja selgitustega haiguse, selle ohtude , ravivõimaluste, uuringute kohta?
Kas tunnete, et teil on usaldusväärne suhe oma perearstiga?
Kuidas hindate privaatsust vastuvõtul (kõrvaliste isikkute viibimine ruumis, kabinetis kostvad helid jm)?
Kas personal suhtub teisse või Teie pereliikmetesse lugupidavalt?
Kas tahaksite oma Perearstikeskuse töös midagi muuta? Millised oleksid teie ettepanekud/kommentaarid ?