Patsiendi rahulolu küsimustik

Palume teil täita järgnev küsimustik. Uuringuga saadavad tulemused aitavad meil planeerida oma töid, kõrvaldada võimalikke kitsaskohti rahulolu ja hinnangu tõstmiseks. 
Ankeedile vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.

Teie arvamus on meile väga oluline!