TÕENDID 

MÄRKUS 

HIND 

Tervisetõend autojuhilubadele Digitaalne 35.-
  Paberkandjal, kutseline juht 40.-
Relvaloa tervisetõend Lisandub psühhiaatri otsus 40.-
Töövõtu eelne tervisetõend Vormistamine 10.-
Kindlustusdokumentide vormistamine, sukeldumiseks tervisetõend   20.-
Kohtutõend   15.-
Lihttõend (laagrisse, turismifirmale jne.)   10.-
Võõrkeelsed tõendid   30.-

 

VASTUVÕTUD 

   
Kindlustamata nimistu patsiendi arstivastuvõtt Esmane 40.-
  Korduv 30.-
Nimistuvälise patsiendi arsti vastuvõtt Esmane 50.-
  Korduv 40.-
Nimistu patsiendi PA koduvisiit   5.-
Nimistuvälise patsiendi PA koduvisiit   50.-
Pereõe vastuvõtt (kindlustamata patsient)   25.-
Kindlustamata patsiendi retsepti pikendamine   20.-
Kinesioteipimine 1 piirkond 10.-
Immuniseerimiskavaväliste vaktsiinide teostamine ja nõustamine Lisandub vaktsiini hind 10.-
     

 

Hinnakiri kehtib alates 01.05 .2023.a.